პროცედურა ხანგრძლივობა ფასი
სახის ზედაპირული პილინგი 50 ლ
სახის ღრმა წმენდა 70 ლ
სახის ზედაპირული წმენდა 60 ლ
სახის მასაჟი ლიფტინგის ეფექტით 35 ლ
პლაზმოლიფტინგი 170 ლ
თმის ცვენის მკურნალობა პლაზმოლიფტინგით 100 ლ
ჰომეომეზოთერაპია 150 ლ
სახის ბიორევიტალიზაცია (ნატუროპათიული) 150 ლ

ჯამური თანხა: 0