პროცედურა ხანგრძლივობა ფასი
ჰომეომეზოთერაპია 150 ლ
სახის ბიორევიტალიზაცია (ნატუროპათიული) 150 ლ
სახის ღრმა წმენდა 70 ლ
სახის ზედაპირული წმენდა 60 ლ
სახის მასაჟი ლიფტინგის ეფექტით 35 ლ

ჯამური თანხა: 0