ბეჭდური გამოცემები

მთავარი / ბეჭდური გამოცემები

სახელმძღვანელოები

ჰომოტოქსიკოლოგია ბიორეგულაციური მედიცინა

 

ჟურნალ-გაზეთები

ბიორეგულაციური მედიცინა
ბიორეგულაციური მედიცინა მაცნე

 

სამეცნიერო სტატიები

ანტიჰომოტოქსიკური თერაპია თანამედროვე პედიატრიულ პრაქტიკაში
ანტიჰომოტოქსიკური თერაპია თანამედროვე გინეკოლოგიურ პრაქტიკაში