აურიკულოპუნქტურა არის მკურნალობის რეფლექსოთერაპიული მეთოდი სადაც თერაპიული ეფექტი მიიღწევა, ყურის ნიჟარაზე განლაგებული ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებზე ზემოქმედებით. ითვლება, რომ ყურის ნიჟარა მჭიდროდ არის დაკავშირებული ორგანიზმის ყველა შინაგან ორგანოსთან. ეს კავშირი უზრუნველყოფილია სხეულის ამ ნაწილში მდიდარი ინერვაციით. დადგენილია, რომ თავის ტვინის ქერქის მსგავსად, ყურის ნიჟარაზე არსებული აკუპუნქტურული წერტილები (ფართით დაახლოებით 1 კვ მმ), წარმოადგენენ სხეულის სხვადასხვა ნაწილის და ორგანოების საპროექციო ზონებს. ეს წერტილები გამოირჩევა მაღალი ელექტრო გამტარობით, მაღალი ენერგო პოტენციალით და მომატებული მტკივნეულობით. ეს მაჩვენებლები ყველა ადამიანს ინდივიდუალური აქვს და მეტიც, ისინი იცვლება ორგანიზმის მდგომარეობის, პათოლოგიური პროცესის ხარისხის შესაბამისად.

ჩვეულებრივი აურიკულოპუნქტურის სეანსის დროს გამოიყენება სპეციალური (ჩინური) ნემსები. აღნიშნულ წერტილებში ჩხვლეტის დროს პაციენტი გრძნობს შეხურების, სითბოს, სიცივის, ტკივილის შეგრძნებას, ტეხვას და სხვა. თუ ნემსის შეყვანის დროს ასეთი შეგრძნებები პაციენტს არ აღენიშნება ეს იმას ნიშნავს, რომ წერტილი არ არის სწორად შერჩეული ან ორგანიზმის მგრძნობელობა ძლიერაა დაქვეითებული.

ბოლო წლებში ჩვეულებრივ აურიკულოპუნქტურის გარდა, ექიმი-ნატუროპათები წარმატებით იყენებენ აურიკოლოპუნქტურის მეთოდიკას, ბიოგერულაციური მედიკამენტების შეყვანის მიზნით. ამ პროცედურის დროს შეიჩევა თერაპიული სტრატეგიის შესაბამისი მედიკამენტი ან მათი ნაზავი და აურიკულური წერტილების კომბინაცია სადაც შეყავთ შერჩეული პრეპარატის 1-2 წვეთი.

აღსანიშნავია, რომ ჩვეულებრივ საინექციო პროცედურის დროს ბიორეგულაციური პრეპარატის აურიკულოთერაპიულ წერტილებში შეყვანით თერაპიის ეფექტურობა იზრდება.

აურიკულოფარმაკოპუნქტურა სერიოზული თერაპიული მეთოდია, რომლის ეფექტურობა დამოკიდებულია ექიმის კვალიფიკაციასა და გამოცდილებაზე.

აურიკულოფარმაკოპუნქტურის ჩასატერებლად გამოიყენება ერთჯერადი შპრიცი და მეზოთერაპიისათვის შესაბამისი ნემსი.

ბიოპუნქტურა არის მკურნალობის ბიორეგულაციური თერაპიის კომპლექსური მეთოდი, რომელიც სამკურნალო ეფექტს აღწევად სხვადასხვა სამკურნალო ნივთიერების შეყვანით, ტრიგერულ წერტილებში ან/და მტკივნეულ ზონებში კლასიკური ან ფუნქციური დიაგნოზის საფუძველზე ხორციელდება.

ბიოპუნქტურა მოიცავს რამოდენიმე მოქმედების მექანიზმს. ერთი მხრივ ხორციელდება რეფლექსოთერაპიის წერტილის ლოკალური პროლონგირებული სტიმულაცია, მეორე მხრივ, იქმნება კანში ან კანქვეშ შეყვანილი პრეპარატის თერაპიული დეპო.

ბიოპუნქტურაში გამოიყენება მხოლოდ ბიოთერაპიული (ბიორეგულაციური) პრეპარატების საინექციო ფორმები. ბიოპუნქტურასთან პარარელურად ხშირად ინიშნება პერორალული (შიგნით მისაღები) მკურნალობაც, მაგრამ ეს უკანასკნელი არ წარმოადგენს ბიოპუნქტურის ნაწილს და გამოიყენება თერაპიული ეფექტის გაზრდის მიზნით

ბიოპუნქტურაში გამოყენებადი პრეპარატების დახასიათება:
  • გააჩნიათ ბიორეგულაციური თვისებები;
  • პრეპარატებში ნივთიერებები წარმოდგენილია მოლეკულურ კონცენტრაციებში (მიკრო- ნანო- და პიკოგრამებში), არ გააჩნიათ ტოქსიური, სუპრესიული ან ჩანაცვლებითი მოქმედება;
  • სერტიფიცირებულია GMP–ის უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ინექციები შეიძლება ჩატარდეს ლოკალურად (დაავადების გამოვლენის ზონაში) ან მოცილებით არსებულ ტრიგერულ წერტილებში ან რეფლექტორულ ზონებში.

დღეისათვის, ბიოპუნქტურა, როგორც საინექციო თერაპიის ერთერთი მეთოდი, კარგად არის სრულყოფილი. მას ფართედ იყენებენ სხვადასხვა დარგის ექიმები, მათ შორის ნევროლოგები, ტრავმატოლოგები, სპორტული ექიმები და სხვა.