პროდუქციის ანბანური სია

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A

ADOEM – ადოემი
ADOL – ადოლი
AILGENO® – აილგენო
AKUTUR® – აკუტური
APULO – აპულო
AREUTID – არეუტიდი
ASPAS – ასპასი
ASTO – ასტო
ASTRU – ასტრუ
ATUSA – ატუსა
ATUSTRO – ატუსტრო

B

BOLYMEX – ბოლიმექსი
BROPERT – ბროპერტი

C

CANGUST – კანგუსტი
CANOMA – კანომა
CLAUPAREST – კლაუპარესტი
CRI-regen – კრი-რეგენი
CUTION – კუტიონი
CUTRAL – კუტრალი
CUTRO – კუტრო
co-CALM – კო-კალმი
co-HYPERT® – კო-ჰიპერტი
co-HYPOT® – კო-ჰიპოტი

D

DALEKTRO NR – დალექტრო ენ-ერ
DEAS – დეასი
DEFAETON® – დეაფეტონი
DEMYC – დემიკი
DIFOSS® – დიფოსი

E

ENTREGIN – ენტრეჯინი

F

FEDON – ფედონი
FEPYR – ფერირი
FLAMYAR® – ფლამია

G

GLETAR – გლეტარი
GLUREG – გლურეგი

H

HABIFAC – ჰაბიფაკი
HAESAL – ჰაესალი
HAESUP – ჰაესუპი
HAETRO – ჰაეტრო
HECHOCUR ® – ჰეჩოკური

I

INFRAGIL – ინფრაჯილი
ITIRESAL – იტირესალი
ITIRES® – იტირესი

J

JUVE-CAL – ჯუვე-კელი

K

KELAN – კელანი
KLIFE – კლიფე

L

LAEVUL – ლაევული

M

MUCAN – მუკანი
MUNDIPUR – მუნდიპური

N

NEUREG – ნეურეგი

O

OPSONAT – ოფსონატი
OSS-regen – ოს-რეგენი
OTIDOLO – ოტიდოლო

P

P-sta – ფ-სტა
PLEVENT – პრევენტი
PROAL – პროალი
PROSCENAT – პროსცენატი

R

RADINEX – რადინექსი
RELIX – რელიქსი
RICURA – რიკურა

S

SE-ONSIL – სე-ონსილი
SECELO – სეცელო
SOMCUPIN – სომკუპინი
SPECIOL – სპეციოლი

T

TO-EX – ტო-ექსი
TRIENO – ტრიენო

U

UPELVA – უპელვა

V

VER-EX – ვერ-ექსი
VERINTEX® + VER-EX – ვერინტექსი + ვერ-ექსი
VESTABIL – ვესტაბილი
VULPUR – ვულპური

Z

ZELLORAN – ზელორანი