ფიზიოლოგიური რეგულაციური მედიცინის საერთაშორისო აკადემია

მთავარი / კომპანიები / კომპანია გუნა-ს შესახებ / ფიზიოლოგიური რეგულაციური მედიცინის საერთაშორისო აკადემია
უკვე მრავალი წელია რაც ონლაინ-რეჟიმში ფუნქციონირებს ფიზიოლოგიური რეგულაციური მედიცინის საერთაშორისო აკადემია
აკადემიის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პროფესიონალ ექიმებს მიაწოდოს ინფორმაცია ამ უაღრესად საინტერესო, თანამედროვე მედიცინის შესახებ.
შემუშავებულია სპეციალური ელექტრონული სასწავლო კურსი, სადაც პრაქტიკოსი მედიკოსები ონლაინ-რეჟიმში ეცნობიან ფიზიოლოგიური რეგულაციური მედიცინის (ფრმ) საფუძვლებს, მის მეთოდოლოგიურ პრინციპებს და ფრმ-ის ახალ მიმართულებებს.
აკადემიაში, შესაძლებელია სამეცნიერო-კლინიკური კვლევების გაცნობა, რომლებიც ტარდება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ბოლო 15 წლის მანძილზე.
აკადემიაში შესაძლებელია შეისწავლილი იქნას მრავალი საკითხი, მათ შორის, თუ როგორ უნდა შეირჩეს პაციენტისათვის მკურნალობის ყველაზე უსაფრთხო და ეფექტური კურსი.