ჰეელი Heel

კომპანია Biologische Heilmittel Heel GmbH (ჰეელი) დაარსდა 1936 წელს ჰომოტოქსიკოლოგიის ფუძემდებლის ჰანს ჰაინრიხ რეკევეგის (1905 – 1985) მიერ. 1954 წელს წარმოება გადავიდა გერმანიის ერთ-ერთ საკურორტო ქალაქ ბადენ-ბადენში.

კომპანიის დაარსებას წინ უსწრებდა ჰ.რეკევეგის კლინიკური გამოცდილება და პაციენტებზე დაკვირვება. ჰ.რეკევეგი იყო ღრმა სამედიცინო ცოდნის და ინტუიციის მქონე პიროვნება. მან წინასწარ განჭვრიტა მის მიერ ჩამოყალიბებული თეორიის – ჰომოტოქსიკოლოგიის მნიშვნელობა, ჰ.რეკევეგი გასული საუკუნის 40-ან წლებში წერდა: – „მე მედიცინისათვის ვწერ რაღაც სრულიად არაჩვეულებრივს, ახალს. მრავალი წელი გაივლის ვიდრე ეს ყველას მიერ იქნება აღიარებული და შეფასებული“. ჰ.რეკევეგი მომხრე იყო დამზოგავი მედიცინის, რაც აისახა კიდეც ჰომოტოქსიკოლოგიაში და მის მიერ შექმნილ ანტიჰომოტოქსიურ პრეპარატებში.

ანტიჰომოტოქსიკური თერაპია

დამატებითი ინფორმაცია

თუ გსურთ უფრო მეტი გაიგოთ ამ კომპანიის პრეპარატების მოქმედების შესახებ, გაეცანით გვერდს ჰომოტოქსიკოლოგიის საფუძვლები.