SANUM იზოპათიური თერაპია

მთავარი / კომპანიები / SANUM იზოპათიური თერაპია

კომპანია SANUM-ის შესახებ

კომპანია სანუმი (Sanum) დაფუძნდა 1975 წელს ბატონ ჰაინრიხ კელბექის (Heinrich Kehlbeck) მიერ ორი კომპანიის შეძენის მეშვეობით. ესენი იყო:

  • კომპანია Sanum (ჰამბურგი), რომელიც დაფუძნებული იყო 1932 წელს ბერლინში რობერტ კოხის ინსტიტუტის თანამშრომლის ბატონ რინკერტის (Rinkert) მიერ. ამავდროულად, შეძენილი იყო მათ მიერ წარმოებული პრეპარატები: UTILIN (Bacillus subtilis), UTILIN “S” (Mycobacterium phlei), LATENSIN (Bacillus Cereus) და RECARCIN (Bacillus firmus) რომლებიც დღესაც წარმოდგენილია საერთაშორისო ბაზარზე.
  • მეორე კომპანია იყო – Ibica (ჰამბურგი), რომელიც ეკუთნოდა პროფესორ გიუნტერ ენდერლაინს (Gunter Enderlein – 1872-1968) და მის ოჯახს. აქ ძირითადი პრეპარატები იყო Mucor racemosus (დღევანდელი MUCOKEHL– ი და Pleo Muc– ი), Aspergillus niger (დღევანდელი NIGERSAN– ი და Pleo Nig- ი), Penicillium chrysogenum (დღევანდელი NOTAKEHL– ი და Pleo Not– ი) და Penicillium roqueforti (დღევანდელი FORTAKEHL– ი და Pleo Fort- ი) რომლებიც შექმნილი იყო თვით პროფესორ გ.ენდერლაინის მიერ. კომპანია სანუმ-კელბექი (SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG) განლაგებულია ქვემო საქსონიაში, ქ. ჰოიაში.

კომპანია Sanum- ის წარმოების საერთო ფართი აღემატება 10000 კვ.მ., სადაც მუშაობს 100-ზე მეტი თანამშრომელი. ეს არის საშუალო ზომის საწარმო რომელიც ორიენტირებულია ნატუროპათიული სამკურნალწამლო საშუალებების წარმოებაზე. დღეისათვის, იწარმოება 200-ზე მეტი პრეპარატი, რომელიც მსოფლიოს 40-ზე მეტ ქვეყნაში, მათ შორის: აშშ-ში, კანადაში, ავსტრალიაში, ჩინეთში, დიდ ბრიტანეთში, ნიდერლანდებში, დანიაში, შვედეთში, ნორვეგიაში, ავსტრიაში, შვეიცარიაში, პორტუგალიაში, იტალიაში, რუსეთში , პოლონეთში 30000-ზე მეტი ექიმის მიერ წარმატებით გამოიყენება სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ.

კომპანია SANUM- ი არის ერთადერთი კომპანია გერმანიაში, რომელიც აწარმოებს ზედმიწევნით სპეციფიურ იზოპათიურ პრეპარატებს და უწევს მათ რეალიზაციას მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. პრეპარატების გავრცელებას მთელს მსოფლიოში ხელი შეუწყო მათმა უნიკალურობამ, ეფექტურობამ, მაღალმა ხარისხმა და უსაფრთხოებამ. პრეპარატების წარმოების ყველა ეტაპი კონტროლირებადია და შეესაბამება GMP- ის პრინციპებს.

აღსანიშნავია, რომ წარმოება კონტროლდება არამარტო კომპანიის შიდა სამსახურებით, არამედ პერიოდულად მოწმდება სახელმწიფო მაკონტროლირებელი ორგანოების მიერ. ასევე საყურადღებოა, რომ ყველა ქვეყნისათვის, მათ შორის გერმანიისათვის იწარმოება პრეპარატების ერთი და იგივე ვერსიები.

თერაპიული ეფექტი მიიღწევა სხვადასხვა ჯგუფის პრეპარატების კომპლექსურ გამოყენებით. ძირითადი ჯგუფებია:

  • იზოპათიური პრეპარატები: მზადდება გერმანელი მეცნიერის გიუნტერ ენდერლაინის ორიგინალური ტექნოლოგიის და გერმანული ჰომეოპათიური ფარმაკოპეის შესაბამისად. ამ პრეპარატების დამზადების და გამოყენების საფუძველია მიკრობული ფორმების ცვალებადობა. თუ ჯანმრთელ ორგანიზმში არსებული სიმბიოზი ირღვევა, შეიძლება დაიწყოს პრიმიტიული ფორმების სწრაფი განვითარება და დაავადების სიმპტომების გამოვლინება. ამიტომ, ძუძუმწოვრების ორგანიზმისათვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სისხლში ან სხვა ბიოლოგიურ სითხეებში და უჯრედულ ქსოვილებში მცხოვრები მიკრობების (ენდობიონტების) მაღალგანვითარებული (პათოგენური) ფორმების, პრიმიტიულ (არა პათოგენურ) ფორმებში გადაყვანა და სიმბიოზის (ჯანმრთელობის) აღდგენა.
  • იმუნომოდულატორები: სამკურნალო საშუალებებია, რომლებიც არეგულირებენ ორგანიზმის დამცველობით სისტემას, ჰიპერაქტიური სისტემის დათრგუნვით და დაუძლურებულის გააქტივებით.
  • SANUKEHL-ის ხაზი: იმუნოლოგიური განმარტებით ანტიგენები ნაწილაკებია, რომლებიც ასრულებენ თავის ფუნქციას ცილებთან მიერთების გზით. SANUKEHL-ის ხაზის პრეპარატები დამზადებულია გარკვეული ბაქტერიების პოლისაქარიდებიდან და ასრულებენ “კოლექტორის” როლს, ბოჭავენ პათოგენურ უცხო სხეულებს და ტოქსინებს.
  • მცენარეული და ორგანული პროდუქტები: ეს პრეპარატები მზადდება მცენარეული და ცხოველური დერივატებიდან.
  • კარბონის მჟავები და კრებსის ციკლის სუბტრატები: ამ ჯგუფის პრეპარატები გამოიყენება იზოპათიური თერაპიის გაძლიერების მიზნით, ენდოეკოლოგიის და მჟავა-ტუტოვანი ბალანსის აღდგენა-სტაბილიზაციის, სპეციალური დეტოქსიკაციის და რეაბილიტაციის და იმუნური სისტემის გაძლიერებისათვის.