GUNA-RERIO – GUNA-რერიო (ემბრიოთერაპია)

0 out of 5

78.10 

დამხმარე საშუალება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის დროს

კატეგორია:
ანოტაცია განკუთვნილია ექიმებისა და სამედიცინო სპეციალისტებისათვის.

ხართ ექიმი/სამედიცინო სპეციალისტი?GUNA-RERIO – გუნა-რერიო (ემბრიოთერაპია)

შემადგენლობა

ქვირითმყრელი თევზების (Zebra fish genus, Brachidanio Rerio) ემბრიონული ქსოვილების ექსტრაქტი D4 ქვირითმყრელი თევზების (Zebra fish genus, Brachidanio Renio) Embrio- ჰომოგენატებს ემბრიონული ბლასტური განვითარების სამ ეტაპზე იღებენ და მათ პოტენცირებას D4 განზავებამდე ახდენენ. ემბრიონული ქსოვილების კომპონენტები, არეგულირებენ უჯრედების დიფერენცირებას ემბრიონული განვითარების პერიოდის დროს. შეუძლიათ არადიფერენცირებულ სიმსივნურ უჯრედებს განმეორებით `დაასწავლონ~ დაზიანებული უჯრედების კორექციის უნარი. პრეპარატის გამოყენების მიზანია სიმსივნის საწინააღმდეგო ეფექტის აქტივაცია განსაზღვრულ გენურ მონაკვეთებზე. ონკოლოგიაში Embrio-ს გამოყენება ეფუძნება იმ დაკვირვებებს, რომ ემბრიოგენეზის დროს ემბრიონის კონტაქტი კანცეროგენურ ნივ- თიერებებთან იწვევს დარღვევებს, მაგრამ არასოდეს იწვევს კიბოს, რომელიც გესტაციის მხოლოდ მოგვიანებით სტადიებში ემბრიონის ნაყოფად გარდაქმნის დროს ვითარდება. უნდა აღინიშნოს, რომ არადიფერენცირებული ემბრიონული უჯრედი თავისი განვითარების ფიზიოლოგიური კურსს მიჰყვება: ფაქტობრივად, იგი ბიოლოგიური წესრიგის მკაცრ კონტროლს ექვემდებარება. აღნიშნული კონტროლი ხორციელდება განსაზღვრული გენებით კოდირებული, მარეგულირებელი ნივთიერებების – ონკოპრესორების საშუალებით. ონკოპრესორები მაქსიმალურ აქტივობას ავლენენ ემბრიონულ პერიოდში, რაც ფეტოონკოგენური გენების მაქსიმალურ დათრგუნვას ემთხვევა. სიმსივნური უჯრედი კი, პირიქით, ის უჯრედული ფორმაა, რომელიც რეგრესირებს დიფერენცირებულიდან პრიმიტიულ დედიფერენცირებულ ფორმად. ამ ფაზაში ონკოგენები სრულ ექსპრესიას ავლენენ, ონკოპრესორები კი მაქსიმალურად ითრგუნება.

დოზირება

ფლაკონი 30 მლ მოცულობის, დოზატორით. წვეთები პერორალური მიღებისათვის. 30 წვეთი 2-ჯერ დღეში. მკურნალობის კურსი არანაკლები სამი თვისა. რეკომენდირებულია დრენაჟულ თერაპიასთან – Guna-Lympho, Guna-Matrix, Guna-Cell და GUNA-ს სხვა პრეპარატებთან ერთად გამოყენება.

ბიბლიოგრაფია

Biava P.M. Carluccio A.: Effetti del trattamento con omogenati di tessuti embrionari sullo sviluppo del tumore di Lewis, La Medicina Biologica, 4/94, p. 2-4 Biava P.M. Carluccio A.: Terapia biologica antineoplastica basata sull’attivita regolatrice del differenziamento embrionale. La Medicina Biologica, 1/95 P. 25-32 iava P.M. Carluccio A.: Resultati preminari del trattomento con estratti embrionali su vari tipi di tumore nell’uomo, La Medicina Biologica, 2/96 supplemento p. 19-22 Biava P.M., Biffi B.: Casistica su 90 pazienti trattati con Embrio, La Medicina Biologica, 2/97 supplemento P. 10-13 Biava P.M.: Tumor cells as mutated indifferentiaded cells their regulation and differentiation by embryonic extracts of zebrafish, Leadership Medicina, 2001 n°2 Biava P.M., Carluccio A.: Activation of anti-oncogene P53 produced by embryonic extracts in “in vitro” tumor cells, Journal of Tumor Marker Oncology, 1997 vol. 12 nº 4 Biava P.M.: Complexity and cancer. Leadership Medicina, 1999 nº 1 Biava P.M., Bonsignorino M, Hoxha M. Impagliazzo: life-protecting factor (LPF) of anticancer low molecular weight fraction isolated from pregnant uterine mucosa durino embryo organogenesis, Leadership Medicina, 2001  nº 2

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი

GUNA

ქვეყანა

იტალია

კატეგორია

დაბალი დოზების პრეპარატები

გაცემის რეჟიმი

III ჯგუფი (გაიცემა ურეცეპტოდ)