Spigelon®

0 out of 5

არ არის ადგილზე

კატეგორია:
ანოტაცია განკუთვნილია ექიმებისა და სამედიცინო სპეციალისტებისათვის.

ხართ ექიმი/სამედიცინო სპეციალისტი?Spigelon®

 

 სპიგელონი

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა:

ტაბლეტები: 50 ან 250 ტაბლეტი შეფუთვაში.

შემადგენლობა:

1 ტაბლეტი შეიცავს:  Belladona D3, Brionia D3, Gelsemium

D3, Melilotus officinalis D3, Natrium carbonicum D3, Spigelia

D3 – Sesabamisad 30 mg; thuja D12, Acidum silicicum D12 –

Sesabamisad 60 mg. aseve Magnesiumstearat.

ჩვენება:

თავის ტკივილი.

წინააღმდეგ ჩვენება:

არ გააჩნია.

გვერდითი ეფექტი:

არ გააჩნია.

სხვა პრეპარატებთან ურთიერქმედება:

აღსანიშნავ თავისებურებათა გარეშე.

დოზირება და გამოყენების წესი:

ტაბლეტები: ჩვეულებრივ – 1 ტაბლეტი 3-ჯერ დღეში, ენის

ქვეშ დადებით. მწვავე შემთხვევებში – 1 ტაბლეტი ყოველ 15 წუთში,

არა უმეტეს 2 საათისა.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი

HEEL

ქვეყანა

გერმანია

კატეგორია

დაბალი დოზების პრეპარატები