საქართველოში ჰომოტოქსიკოლოგიის განვითარების ისტორია

მთავარი / კომპანიები / კომპანია Heel-ის (ჰეელი) შესახებ / ჰომოტოქსიკოლოგიის საფუძვლები / საქართველოში ჰომოტოქსიკოლოგიის განვითარების ისტორია