ჰომოტოქსიკოლოგია საქართველოში. საქართველოში ჰომოტოქსიკოლოგიის დანერგვა-განვითარება დაიწყო 1996 წლიდან, კომპანია „ნატუროპათის“ და კომპლექსური ჰომეოპათიური მედიკამენტების მწარმოებლის, გერმანულ კომპანიას Biologische Heilmitte Heel GmbH (ბადენ-ბადენი) შორის ექსკლუზიური ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ. იმვე წელს „ნატუროპათის“ აქტიურობით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დარეგისტრირდა ჰეელის 5 დასახელების პრეპარატის 7 ფორმა. შემდგომ წლებში ეტაპობრივად რეგისტრირდებოდა სხვადასხვა პრეპარატები, რომელთა მაქსიმალურმა რიცხვმა 2001 წელს მიაღწია და შეადგინა 59 დასახელების მედიკამენტის 91 ფორმა.

2000 წელს ჩამოყალიბდა საქართველოს ბიოლოგიური მედიცინისა და ჰომოტოქსიკოლოგიის საზოგადოება. საზოგადოება აქტიურად თანამშრომლობდა კომპანია „ნატუროპათთან“. გასულ წლებში მათ მიერ ერთობლივად ჩატარდა 20-ზე მეტი საერთაშორისო ღონისძიება. (სიმპოზიუმი და კონფერენცია, სემინარი, მრგვალი მაგიდა)

ჰომოტოქსიკოლოგია – კურსები ექიმებისთვის

ფუნქციონირებდა ჰომოტოქსიკოლოგიის შემსწავლელი კურსები, სადაც მომზადდა სხვადასხვა სპეციალობაში მომუშავე 500-ზე მეტი ექიმი. წელიწადში ორჯერ გამოიცემოდა ჟურნალი „ბიორეგულაციური მედიცინა“, ხოლო ორ თვეში ერთხელ ჟურნალის დამატება – გაზეთი „მაცნე“. გარდა ამისა, დაიბეჭდა სახელმძღვანელოები, მეთოდური ბროშურები და საინფორმაციო ბუკლეტები ჰომოტოქსიკოლოგიაში.
აღსანიშნავია, რომ კომპანია „ნატუროპათმა“ 18-წლიანი თავდადებული მუშაობის შედეგად რადიკალურად შეცვალა ქართული სამედიცინო საზოგადოების დამოკიდებულება ზოგადად ჰომეოპათიური წესით მომზადებული მედიკამენტების მიმართ. მედიკოსების სკეპტიკური, ზოგჯერ კი ირონიული და ცინიკური დამოკიდებულება ამ მიმართულების აღიარებით შეიცვალა. დღეისათვის რამოდენიმე უნივერსიტეტში ბიოლოგიური მედიცინა შეტანილი იქნა სტუდენტებისათვის (სასწავლო პროგრამაში არჩევითი საგნის სახით)
2014 წლის სექტემრიდან „ნატუროპათი“ აღარ არის კომპანია ჰეელის წარმომადგენელი საქართველოში.

ჰომოტოქსიკოლოგია

დამატებითი ინფორმაცია

იხილეთ სტატია: ჰომოტოქსიკოლოგიის საფუძვლები