აფთიაქი “ნატუროპათი” – 23 წელი თქვენთვის და თქვენთან ერთად

გადაცემა აფთიაქი “ნატუროპათის” შესახებ ტელეკომპანია “კავკასიის” ეთერში. 2019 წლის 4 აპრილი.

აფთიაქი “ნატუროპათი” – 23 წელი თქვენთვის და თქვენთან ერთად.